Portfolio

27 februari 2018 tot 1 maart 2020 De Vitale Revolutie

De Vitale Revolutie is een beweging, waarbinnen overheid, onderwijs, ondernemers en inwoners van Zeeland samen werken aan een gezonde leefomgeving. Het doel: de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken, waardoor gezond gedrag vanzelfsprekend wordt.

Vitaliteit,... dat is meer dan een trend rondom 'meer bewegen' en 'gezonde voeding'! Goed in balans zijn op geestelijk, fysiek en sociaal vlak, dat is waar het om draait. En daar is nog veel winst te behalen! Vitale mensen zijn meestal gelukkiger en dragen meer bij aan maatschappij en economie. De Vitale Revolutie is een beweging, waarbij samenwerken aan een gezonde Zeeuwse leefomgeving het uitgangspunt is. En daar is iedereen bij nodig! Zorginstellingen, overheden, onderwijs, en ondernemers.

Ook Stichting ZSL draagt een steentje bij aan de Vitale Revolutie en richt zich op de fysieke pijler. Ons doel is om de wijk in beweging te krijgen en speerpunten van de Gemeente Middelburg aan te snijden, zoals; preventie, eenzaamheidbestrijding, valpreventie, overgewicht en beweging i.c.m. Alzheimer en Diabetes. Daarnaast zouden wij graag willen zien dat kinderen zwemvaardig de basisscholen verlaten, zeker in een waterrijke provincie als Zeeland. Om dit alles te bereiken proberen wij bruggen te bouwen en verbindingen te leggen om uiteindelijk een kwalitatieve beweging tot stand te brengen. Er zijn al verschillende activiteiten en lopende projecten voortgekomen uit de inspanningen van De Vitale Revolutie. 

Inbrengen van gedachtegoed De Vitale Revolutie in de wijk Dauwendaele in Middelburg.

De Vitale Revolutie gaat, in nauw overleg met de bewoners en organisaties in de wijk, op verschillende gebieden acties starten om dit mogelijk te maken. U moet hierbij denken aan wonen en woonomgeving, (het nieuwe winkelcentrum) maar ook aandacht voor Meanderhof en Meanderlaan, meer groen en blauw in de wijk.

Fysiek meer bewegen en gezonder eten (jongeren op gezond gewicht), aanleg van een beweegpad, sociale activiteiten zoals gezamenlijk eten en het organiseren van een festival. Aandacht voor een beter inkomen en werk. Maar ook ‘waarvoor kom ik mijn bed uit, heb ik zin in dit leven?’ In het afgelopen jaar zijn er al activiteiten geweest en ook dit jaar zullen weer activiteiten worden georganiseerd.

Er zijn al verschillende activiteiten en lopende projecten voortgekomen uit de inspanningen van De Vitale Revolutie. Ruud Mesu vertelt in het onderstaande filmpje welke projecten momenteel lopen en wat er reeds bereikt is. 

 

 

De Vitale revolutie wordt mede mogelijk gemaakt door: