Portfolio

20 oktober 2016 tot 19 oktober 2018 Sportimpuls: Plezier en vertier in Dauwendaele

Met ‘Plezier en vertier in Dauwendaele en Nieuw-Middelburg’ richten Schaats- en skeelerclub SSC de Poel en Stichting ZSL zich op basisscholen en een VO school in Dauwendaele en Nieuw-Middelburg in Middelburg.

Met ‘Plezier en vertier in Dauwendaele en Nieuw-Middelburg’ richten Stichting ZSL en Schaats- en skeelerclub De Poel zich op basisscholen en een VO school in Dauwendaele en Nieuw-Middelburg in Middelburg. In de wijken is een lagere sportdeelname en hebben veel bewoners een lage sociale status. Door toepassing van Schoolactieve verenigingen werken we op een laagdrempelige wijze toe naar een structureel sport- en beweegaanbod en komen we tegemoet aan de vraag. De focus ligt op de schaatssport (shorttrack, lange baan schaatsen, marathonschaatsen) terwijl in de zomer inline skaten wordt gecombineerd met kracht-, droog- en fietstrainingen.

Scholen

Stichting ZSL richt zich met het project op scholen in de Middelburgse wijken Dauwendaele en Nieuw Middelburg. In november worden de basisscholen De Vossenburch, Franciscusschool, Wilgenhof, ABS en het Calvijn College (voorgezet onderwijs) benaderd om mee te doen aan het project dat twee jaar zal lopen. Er is voor deze wijken gekozen, omdat hier een lagere sportdeelname is.

Tweeledig

Het doel van het project is tweeledig. Er moeten meer kinderen gaan bewegen, maar daarnaast is het de bedoeling om talent eerder te ontdekken en te begeleiden van regionaal naar nationaal niveau.

De broers Niels en Erwin Mesu zullen een rol gaan spelen in het project. De twee topschaatsers uit Middelburg zullen de komende jaren onder andere clinics geven in de sporthal aan de Nassaulaan in Middelburg.

Eerste jaar

Met het Sportimpuls-project ‘Plezier en vertier in Dauwendaele en Nieuw-Middelburg’ heeft de vereniging als doel het verhogen van de sportparticipatie bij basisschoolleerlingen. Ook het teweegbrengen van een gezonde en actieve leefstijl is een belangrijke pijler van het project.

Onder begeleiding van Jaap Keijmel is het eerste jaar reeds afgerond. “Het eerste jaar van het project is goed verlopen. Voor wat betreft de deelname van scholen aan introductielessen onder schooltijd is het project zelfs boven verwachting verlopen. Zeker door de combinatie van schaatsen en skeeleren, die werd aangeboden. De doorstroom naar het verenigingsleven is helaas bedroevend laag, Dit blijkt overigens een probleem te zijn bij vele Sportimpuls-projecten”, aldus Keijmel.

In het project wordt samengewerkt met landelijke organisaties zoals NOC*NSF, maar ook met plaatselijke instanties zoals basisscholen en welzijnsinstanties. Met het Sportimpuls-project toont SSC De Poel aan dat een vereniging met goede samenwerkingen een succesvol project kan draaien, en daarmee de (lokale) sport een positieve boost kan geven.

Sportimpuls Plezier en vertier in Dauwendaele en Nieuw-Middelburg wordt mede mogelijk gemaakt door: