Portfolio

13 maart 2018 tot 1 maart 2021 Jongeren op Gezond Gewicht

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de zeven te veel. Maar wat kunnen kinderen daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom focust de JOGG-aanpak zich op de omgeving van het kind.

Met de overhandiging van een bord aan wethouder Saskia Szarafinski is Middelburg op 13 maart een JOGG-gemeente geworden. Met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) werken de gemeente, publieke en private partijen samen om jongeren in de wijk op gezond gewicht te krijgen.

Bij dit project staat de omgeving van het kind centraal. Daar waar er vaak gewerkt wordt aan het gedrag van het kind, wordt hierbij nagedacht over de totale omgeving, in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan stress-situaties thuis op financieel of relationeel gebied. We zijn ervan overtuigd dat iedere ouder het beste met zijn kind voor heeft, maar een ouder voedt zijn kind vaak op zoals hij/zijn geleerd heeft van zíjn ouders en zijn voorouders. Zo is van groot belang dat de ouders overtuigd zijn van een gedragsverandering en zij niet terugvallen op aangeleerd gedrag van vroeger. Dit project is in samenwerking met diverse instellingen, zoals bijvoorbeeld de GGD. De gedachtegang hierbij is PREVENTIEF acteren, zodat er achteraf minder zorg moet worden verleend.

Een eerste JOGG-project is het lopen van ‘the Daily Mile’: elke dag op school een kwartier (hard)lopen met kinderen om hun vitaliteit te vergroten. Op 13 maart liep ambassadeur Erben Wennemars de eerste Daily Mile met kinderen van de drie Dauwendaelse basisscholen: Het Element, De Wilgenhof en de Franciscusschool.

» Meer informatie ‘The Daily Mile’.