Portfolio

1 september 2018 tot 1 september 2020 Sportimpuls Dauwendaele 2.0

Sportimpuls Dauwendaele 2.0 is een plan waarbij Sportschool Geelhoed een reeks lessen geeft aan de kinderen van de drie basisscholen in Dauwendaele.

Sportimpuls Dauwendaele 2.0 is een plan waarbij Sportschool Geelhoed een reeks lessen geeft op de basisscholen, daarna het belang van de ouderbetrokkenheid belicht en kinderen uiteindelijk lid te laten worden van een sportvereniging. Sport wordt ingezet als pedagogisch instrument om de benodigde vaardigheden en inzichten over te brengen op de deelnemers. Onderwerpen als pesten en groepsdruk,  zelfbeheersing, agressie-beheersing en sociale vaardigheden komen aan bod. 

Stichting ZSL leidt het project en richt zich op de kinderen van de drie basisscholen en hun ouders in Dauwendaele.  De gekozen interventie hierbij is RESPONS; De methode Respons is ontwikkeld om gedragsproblemen op school aan te pakken. Hierbij kan gedacht worden aan problemen als pesten, agressief gedrag en onveiligheid op school. De basis van Respons wordt gevormd door een op vechtsport gebaseerde pedagogische methode. Deze komt terug in een serie lessenreeksen voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Elke reeks bevat zeven lessen die afgestemd zijn op een specifiek probleem en doelgroep. Sport wordt ingezet als pedagogisch instrument om de benodigde vaardigheden en inzichten over te brengen op de deelnemers. Uniek aan Respons is dat het de leerlingen op een leuke en fysieke manier uitdaagt zélf te werken aan het oplossen van gedragsproblemen op school.

Bij de lessen van Respons gaat het niet om het aanleren van de vechtsport. Aan de hand van thema's uit de sport krijgen de deelnemers de nodige vaardigheden aangereikt. Essentieel voor de toekomst van de wijk. 

 

Sportimpuls Dauwendaele 2.0 wordt mede mogelijk gemaakt door: