Visie & Missie

Wie is Stichting ZSL

Stichting ZSL is de spil tussen het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en de sport. Daarmee wordt de kwaliteit van de propositie bewaakt waarin de stakeholders gezamenlijk investeren om de sport in de regio naar een hoger plan te tillen.

Wat doet Stichting ZSL?

Stichting ZSL steunt jong sporttalent en ondersteunt sportevenementen en initiatieven die bijdragen aan het lokale sportklimaat. Dit doen zij door zich belangeloos in te zetten voor talentontwikkeling in de regio door vanuit haar netwerk overheid, gezondheidszorg, bedrijfsleven, sport en onderwijs aan elkaar te verbinden. Hiermee bieden zij talenten de kans om het beste uit zichzelf te halen! Stichting ZSL is betrokken bij diverse evenementen, zoals: Zeeland on Wheels, de BeNeLadies Tour, Breskens Sailing Weekend en de Eredivisie Zeilen.

De toekomstvisie

Stichting ZSL wil bijdragen aan de ontwikkeling van talenten in de sport. Zij doen dit door een podium te bieden waar talenten zichzelf kunnen (leren) profileren en hun doelen en de benodigdheden kunnen formuleren om zo in contact te komen met bedrijven. ZSL wil verder uitgroeien tot een netwerkorganisatie met bekendheid buiten de regio. Met Zeeland als bakermat voor (top)sportfaciliteiten gericht op water, wind en strand.

Wij geloven dat sport het ideale middel is voor het leggen van waardevolle verbindingen. Dat realiseren wij door het opzetten, onderhouden en uitbouwen van een kwalitatief hoogstaand netwerk, dat acteert rondom evenementen, talenten, clubs en maatschappelijke thema’s.

Stichting ZSL vindt het belangrijk de (top)sport in Zeeland te waarborgen voor de toekomst en zet zich belangeloos in voor talentontwikkeling in de regio. Dit door vanuit haar netwerk overheid, gezondheidszorg, bedrijfsleven, sport en onderwijs met elkaar te verbinden en zo met minder middelen grotere doelen te kunnen bereiken in het belang van talentontwikkeling en topsportevenementen die gedragen worden vanuit het Zeeuwse veld.

Op elk (top) evenement verbinden wij mensen en ondersteunen wij het netwerk met o.a. een grote spin-off over meerdere sportgerelateerde projecten, relatiebeheer,  investeren in de lokale economie, branding rondom (top)sport, ontzorgen wij in marketing, communicatie & sponsoractiviteiten, bieden wij stageplaatsen en ondersteuning in de organisatie rondom (top)sportevenementen waarbij sociale inclusie en destigmatisering belangrijke thema’s zijn.

Zie ons als een schakel

Door het verbinden van sporttalent met het bedrijfsleven vormen wij de schakel tot succes. Sport als imago voor jouw bedrijf met het leveren van topprestaties zowel in de sport als op de werkvloer. De ondersteuning van een bedrijf aan een jong talent met secundaire middelen (zoals materiaal en inschrijfgeld) geeft het talent de kans zich volledig te richten op zijn of haar sportcarrière. Het gezamenlijk optreden tijdens clinics en evenementen krijgt de sport extra aandacht en is het een voorbeeldfunctie voor jongeren en medewerkers van bedrijven om meer aan beweging te doen. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

ZSL heeft door haar netwerk, talenten en projecten waar zij aan verbonden is, een wereldwijd bereik. Door het duurzame karakter van de samenwerkingsverbanden die wij aangaan, profiteren de partners langer van de spin-off van een evenement.

Onze partners

De partners zijn bedrijven die zich aan ZSL verbinden en onze missie ondersteunen. Hiermee dragen ze bij aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Partners zorgen ervoor dat ZSL een uitgebreid netwerk vormt met een gezamenlijke missie rondom talentontwikkeling en evenementen ondersteuning. Donateurs zijn individuen - met een hart voor sport en talent - die een kleine of grote financiële bijdrage leveren aan sporttalenten via onder andere onze partner Talentboek.

Waarom groeien?

Sport is niet alleen belangrijk voor het menselijk lichaam, het brengt mensen samen! Mensen samenbrengen is samenwerken, elkaar versterken, aanvullen, jezelf verder ontwikkelen en groeien. Verder groeien is noodzakelijk, samen met bedrijven en partijen die de meerwaarde van talent en gezond leven belangrijk vinden!

De toekomstvisie van ZSL

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van talenten in de sport en ondersteunen evenementen die belangrijk zijn voor de regio. Wij doen dit door een professioneel podium te bieden aan talenten. ZSL groeit uit tot een netwerkorganisatie met bekendheid buiten de regio en met Zeeland als bakermat voor (top)sportfaciliteiten. Niet alleen gericht op water, wind en strand, maar zeker ook op sporten met een grote potentie die buiten de kernsporten van de Provincie Zeeland vallen.