Nieuws

Succesvol eerste jaar sportimpuls project Sportschool Geelhoed

nTitle

Gepubliceerd op 10 juli 2019 | Terug naar het overzicht

De zomervakantie nadert en dat betekent voor de laatste tranche Sportimpuls projecten ook de afronding van het eerste jaar. Bij Sportschool Geelhoed kunnen ze nu al terugkijken op een succesvol eerste jaar. Hier draait de club samen met lokale partners en Stichting ZSL een mooi Respons project. De docenten van de club hebben de cursus Respons gevolgd en de twee hoofdtrainers volgen momenteel de opleiding tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. Ook is er onlangs een workshop ouderbetrokkenheid verzorgd door het NIVM.

De interventie Respons bestaat uit een klassikale en beweging gerichte aanpak van problemen als pesten, zelfvertrouwen en groepsdruk op basisscholen met daarna inzet op doorstroom naar de club. De eerste fase aan lessenreeksen zijn succesvol afgerond op 4 basisscholen in Middelburg. En het aanbod spreek erg aan bij de doelgroep! Sport is een middel om sociale vaardigheden aan te leren aan kinderen in deze wijken. Als dan ook nog Tonny en Liam Mulder van Sportschool Geelhoed deze lessen geven, is succes verzekerd. Dit blijkt uit de lovende woorden in de enquêtes, ingevuld door docenten van de betreffende klassen.

Bij de eerste lessenreeks van 7 lessen zijn 256 kinderen, even zoveel ouders, 8 directe docenten en 4 directieleden bereikt. Inmiddels zijn de eerste 4 kinderen al lid geworden bij de sportschool en heeft 1 school aangegeven de lessen structureel te willen aanbieden op school.

Fase 1 kan een groot succes genoemd worden. Op naar ouder-kind lessen en de stimulatie van sportdeelname bij de plaatselijke sportclubs.