Sportimpuls projecten Middelburg en Vlissingen

10-02-2018

ZSL is nauw betrokken bij twee Sportimpulsprojecten die op dit moment lopen in Middelburg en Vlissingen, ‘Plezier en Vertier in Dauwendaele en Nieuw Middelburg’ en ‘Vlissingen aan en in het water’. Deze projecten hebben als doel om de sportdeelname van jeugd in zgn. lage inkomensbuurten te verhogen.

In Middelburg maken kinderen van 8 tot 14 jaar kennis met de schaats- en skeelersport, waar schaats- en skeelervereniging De Poel samen met de schaats- en skeelerclub SKA verantwoordelijk voor zijn. Zij bieden onder schooltijd drie schaats- en skeelerlessen aan voor de bovenbouw van drie basisscholen en de onderbouw van één voortgezet onderwijs school. In Vlissingen maken de kinderen kennis met de zwemsport, waar Bewegingsplein Westduin samen met Van Dixhoornbrigade en zwem- en poloclub DZK verantwoordelijk voor zijn. Zij organiseren een zweminstuif voor alle Archipelscholen voor het basisonderwijs, waar ook ongediplomeerde leerlingen aan deel (kunnen) nemen. 

Het doel van de projecten is dat de kinderen tegen een gereduceerd tarief kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten om uiteindelijk lid te worden van de sportvereniging. Dit draagt bij aan zowel de fysieke- als sociale ontwikkeling van de kinderen.

Via de scholen worden de ouders ook geïnformeerd over de financiële mogelijkheden, die het Jeugdsportfonds Zeeland biedt voor minder draagkrachtige ouders. Ook de extra tegemoetkoming van de gemeente Vlissingen als bijdrage in de kosten om kinderen van deze ouders te leren zwemmen wordt daarbij niet vergeten. 

Inmiddels hebben de projecten het eerste jaar achter de rug en is gebleken dat beide projecten succesvol verlopen! Een mooi initiatief!