BITD zal de belangstelling voor de Nederlandse kennis, kunde en ervaring op het gebied van water bevorderen door de wervende kracht van sport.

BRING IN THE DUTCH!


Water als kans, water als bedreiging. Nederland heeft eeuwenlang ervaring met het omgaan met water. De Nederlandse Internationale Water Ambitie is om die unieke expertise optimaal te benutten, zowel nationaal als internationaal. Watersporttalenten uit de Zuidwestelijke Delta worden opgeleid en nationaal en internationaal ingezet als waterambassadeurs. Zij worden bij hun taak ondersteund door de HZ University of Applied Sciences. Het project kent een doorlooptijd van 48 maanden, van september 2016 tot en met augustus 2020. Oftewel; echt van hier tot Tokio.

Bring in the Dutch

 

Bring in the Dutch

Annelous Lammerts (kitesurfen), Charlotte Heijstek (zeilen), Coen Swijnenburg (windsurfen), Davy Scheffers (freestyle windsurfen), Esmée van Drielen (zeilen), Finn Kribbe (zeilen), Katja Roose (kitesurfen), Muìrgen de Munck (zeilen), Rick Jendrusch (freestyle windsurfen), Ruden de Ridder (zwemmen) en Shivam Ramdas (zeilen) hebben zich aangesloten bij het project. Bring in the Dutch is een project van Stichting ZSL in samenwerking met Rijkswaterstaat, Beleef de Deltaroute, HZ University of Applied Sciences, ministerie van Infrastructuur en Milieu en Sailing Holland.

 

Water biedt plezier, maar kan ook een gevaar vormen. Bescherming tegen hoogwater is en blijft van levensbelang. De Deltawerken zijn Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater vanuit zee. Via Beleef de Deltaroute maak je kennis met de dertien Deltawerken en leer je over het verleden, heden en de toekomst rond waterveiligheid. Kijk vanaf 23 september elke vrijdagmiddag op de Facebookpagina van Bring in the Dutch. Een watersporttalent neemt je dan mee naar een Deltawerk.

Bring in the Dutch

Raimond Hafkenscheid

NWP

"We zullen in de toekomst echt anders met ons water moeten omgaan. Zuiniger, bewuster, met nieuwe technologie. Dat wij als experts deze boodschap te brengen hebben is duidelijk. Maar als jonge Nederlandse topsporters hiervoor kiezen dan maakt dat indruk. Dan komt de boodschap aan, wereldwijd. Topsport en een Nederlandse waterboodschap, een ijzersterke combinatie!"

Bring in the Dutch

Eric van der Weegen

Bring in the Dutch

Rijkswaterstaat

"Recreatie en waterveiligheid gaan samen en versterken elkaar. Bring in the Dutch klinkt het als elders in de wereld een overstroming het noodzakelijk maakt om onze Nederlandse kennis in te zetten voor droge voeten in de wereld. Het is geweldig dat topsporters uit de Zuidwestelijke Delta wereldwijd de Nederlandse kennis, kunde en ervaring op het gebied van water - van Deltawerk tot afvalbestrijding in de oceanen - zowel nationaal als internationaal bevorderen door de wervende kracht van sport."

Willem den Ouden

HZ University of Applied Sciences Delta Academy

"HZ Delta Academy leidt studenten op tot brede deltaprofessionals. Deze professionals zijn hard nodig om uitdagingen op het gebied van veiligheid, ecologie en economie in deltagebieden aan te pakken. Deze campagne draagt bij aan het versterken van het imago van Nederlandse kennis op het gebied van water."

Bring in the Dutch

Tilly Stroo

Bring in the Dutch

Stichting ZSL

"Nederland als Centre of Excellence op het gebied van water is gebaat bij nieuwe generaties die het belang van water voor Nederland begrijpen en bij jongeren die kiezen voor studie en carrière in water gerelateerde onderwerpen. Jonge sporters spreken de taal van de jeugd en kunnen als geen ander jongeren warm maken voor onderwerpen gerelateerd aan duurzaam watergebruik en waterbeheersing."

Henk Ovink

Watergezant NL

"Dat Stichting ZSL met talloze partners juist de wateruitdaging hebben opgepakt als thema voor BITD is een prachtig signaal. Water verdient deze samenwerking, in het belang van regionale en nationale branding en reputatie, maar bovenal voor een wereld waarin we veilig leven met water."

Bring in the Dutch